Kelly Gissendaner

Despite Outcry, Georgia Executed Kelly Gissendaner Last Night

Last night at 12:21 a.m., officials in Georgia killed Kelly Gissendaner, the first woman to…